postheadericon Dotacje dla rolników

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 stwarza wiele możliwości skorzystania z różnych działań typu pomoc dla rolników lub renty strukturalne. Ciekawą opcją są również fundusze na tworzenie mikroprzedsiębiorstw i ich rozwój. Ważnym punktem jest tu również dotowany program rolno środowiskowy. Maksymalna kwota pomocy jaka można tu uzyskać to 1800zł/ha. Pieniądze te są wypłacane co roku jeśli określony zestaw zadań zostanie wykonany. Aby otrzymywać tego typu dopłatę należy być posiadaczem gospodarstwa rolnego którego powierzchnia użytków rolnych wynosi nie mniej niż 1ha. Rolnik musi podjąć się zobowiązania realizowania programu rolno środowiskowego przez 5 lat, musi wykonywać wszystko zgodnie z złożeniami programu na obszarze całego gospodarstwa

Bardzo atrakcyjna wydaje się być również dotacja dla młodych rolników. Maja oni szansę uzyskania jednorazowej premii która moze wynieść nawet 50 tys.zł. O tego rodzaju dotacje mogą się ubiegać wyłącznie osoby które nie ukończyły 40 roku życia oraz posiadaja kwalifikacje zawodowe. Osoba taka nie może prowadzić działalności rolniczej dłużej niż od 18 miesięcy. Ważną role odgrywa tu również wielkość gospodarstwa które nie może być mniejsze od gospodarstw średniej wielkości w określonym województwie jednak nie może przekroczyć 300ha.

Ważnym aspektem są również renty strukturalne. Wysokość takiej pomocy to 150% kwoty jaką stanowi najniższa krajowa emerytura czyli ok 896 zł do tego należy jeszcze doliczyć dodatek na małżonka i kwotę za przekazanie gospodarstwa o powierzchni powyżej 10ha użytków rolnych osobie która nie ukończyła jeszcze 40 roku życia, wtedy kwota ta wyniesie ok 1583zł jest to więc ok 265% najniższej emerytury. Kto może stara się o rentę strukturalną?każdy kto ukończył 55 lat anie przekroczył 65 mężczyźni i i 60 kobiety. Oczywiście osoba taka musi prowadzić działalność rolnicza na własny rachunek w gospodarstwie od co najmniej 10 lat. ważne jest by taka osoba podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu od co najmniej 5 lat. Po przekazaniu gospodarstwa należy zaprzestać działalności rolniczo towarowej.Nie można być w tym czasie emerytem lub rencistą.