postheadericon Dotacje unijne na założenie firmy

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to wyjątkowa okazja dla mieszkańców wsi i małych miast. Można w ten sposób uzyskać fundusze na rozwój lub założenie własnej działalności. Typ dotacji jest przeznaczony dla ludzi którzy planują założyć firmę lub już to zrobili, niezwykle jest tu ważny status mikroprzedsiębiorcy. Mikroprzedsiębiorstwo to firma która zatrudnia na umowę o prace mniej niż 10 pracowników, dodatkowo obrót takiej firmy nie może przekroczyć 2 mln euro.
Pomoc ma formę zwrotu 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji i może wynieść od 100 000 PLN do 300 000 PLN, przy czym jedna firma może w ramach tego działania otrzymać maksymalnie do 300 000 PLN

Warto wiedzieć iż w zależności od ilości miejsc pracy które zamierzamy stworzyć będzie przyznawana kwota dotacyjna. Jeżeli przewidujesz stworzenie 1-2 miejsc pracy masz szansę uzyskać do 100 00zł, nawet 200 000 zł możesz uzyskać tworząc od 2do 5 miejsc pracy. Jeśli zaś potrzebujesz wyższej kwoty musisz stworzyć powyżej 5 miejsc pracy, wtedy możesz otrzymać nawet 300 00 zł. Oczywiście mają to być pełne etaty średnioroczne. Inną równie ciekawa opcją są dotacje dla rolników i renty strukturalne

Aby uzyskać pomoc operacja musi być uzasadniona pod względem ekonomicznym oraz powinna spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, siedziba firmy oraz miejsce zamieszkania powinny znajdować się na terenie miejscowości należącej do wiejskiej gminy do 5 tys mieszkańców
Miejsce zamieszkania ważne jest tylko w przypadku osób fizycznych, czyli w chwili gdy chcemy założyć lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. W przypadku osób prawnych miejsce zamieszkania nie jest istotne, znaczenie ma jedynie siedziba firmy i miejsce przeprowadzenia inwestycji.

Aby otrzymac dotacje musisz spełniac wszystkie kryteria oraz przdstawic dobry biznesplan i wniosek.