postheadericon Kursy i szkolenia dla bezrobotnych

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych są kolejnym funduszem unijnym, wynikającym z przystąpienia Polski w szeregi Unii Europejskiej. Są to z reguły darmowe kursy kwalifikacyjne, organizowane przez urzędy pracy i inne instytucje, które pomagają osobom nie zatrudnionym w znalezieniu odpowiedniej dla nich pracy.

Unia Europejska przeznaczyła w sumie na ten cel kwotę prawie 10 miliardów euro. Największa część tych funduszy wykorzystywana jest na wspieranie zatrudnienia (staże, szkolenia, dopłaty dla przedsiębiorstw decydujących się na zatrudnianie osób bezrobotnych).

Finansowane szkolenia dla niepełnosprawnych i różnego rodzaju kursy przeznaczone  dla osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego oraz dla pozostających bez pracy przez dłuższy czasu są niezwykle cenne. Pozwalają one na podniesienie kwalifikacji zawodowych a nawet całkowite przekwalifikowanie w chwili, kiedy osoba taka jest zmuszona do zmiany miejsca lub stanowiska pracy. Szkolenia nastawione są na możliwość nauki zawodów praktycznych. Należą do nich między innymi fryzjerstwo, ogrodnictwo, kosmetyka, budownictwo, księgowość, administracja, a nawet i kursy prawa jazdy. Oprócz zajęć praktycznych uczestnik takiego kursu może zdobyć potrzebne informacje dotyczące aplikacji niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, czyli życiorysu, listu motywacyjnego oraz podania o pracę. Ponadto szkolenie takie obejmuje również właściwe przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy.

Najważniejszymi czynnikami są tutaj planowanie kariery zawodowej, doskonalenie zdolności interpersonalnych (rozwój osobisty, sztuka przekonywania i negocjacji, radzenie sobie w sytuacjach stresowych), umiejętne wykorzystanie internetu przy poszukiwaniu pracy oraz przygotowanie do zmiany zawodu wraz z informacjami na temat zawodów przyszłościowych. Zawodowi doradcy udzielają również wszelkich potrzebnych informacji związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej oraz efektywnego realizowania biznesplanu.

Projekty szkoleniowe maja za zadanie trafiać bezpośrednio do każdego z uczestników. Oprócz teorii i praktyki otrzymują oni szereg materiałów poglądowych oraz poradników dla bezrobotnych. Pomagają one jeszcze lepiej zapoznać się i przyswoić materiał przedstawiony na danym szkoleniu.

Kursy dla bezrobotnych organizowane są przez ośrodki szkoleniowe zajmujące się doradztwem zawodowym. Ich edukacyjna działalność dofinansowywana jest z funduszy unijnych. Do najbardziej popularnych instytucji tego typu należą: Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Informatyczne Centra Informatyczne, Akademickie Biura Karier, Europejski Portal mobilności Zawodowej (EURES) oraz Ochotnicze Hufce Pracy.