postheadericon Środki unijne dla niepełnosprawnych

Unia Europejska nie zapomina również o losie osób, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej. O unijne dotacje mogą bowiem ubiegać się osoby niepełnosprawne oraz te, które oferują dla nich pomoc.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe jest uzyskanie dofinansowania unijnego na aktywizację zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Regionalne Programy operacyjne oferują ponadto środki unijne przeznaczone na inwestycje związane z dostosowaniem obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Działania takie mają na celu przede wszystkim usuwanie barier architektonicznych tak, aby osoby niepełnosprawne mogły aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu społecznym.

Organizacje pozarządowe, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej mogą ubiegać się o dotacje z UE na szkolenia, poradnictwo psychologiczne, staże oraz integrację społeczno – zawodową dla osób niepełnosprawnych. Ponadto takie osoby mogą również liczyć na dopłaty unijne związane z rozpoczęciem samodzielnej działalności gospodarczej. Dotyczy to także stypendiów socjalnych na uczelniach wyższych oraz zakupu komputera wraz z oprogramowaniem ze stały dostępem do internetu czy nawet dofinansowanie zakupu samochodu.

Według badań szacuje się , ze tylko 8 % niepełnosprawnych w naszym kraju jest aktywna zawodowo. Dofinansowania z funduszy unijnych starają się zmienić ten stan rzeczy. W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich powstał Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Realizowanych jest 216 projektów o łącznej kwocie dofinansowania 301,6 milionów złotych. Od początku programu z jego pomocy skorzystało już 12, 5 tysiąca osób z dysfunkcjami. Dofinansowane były między innymi warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej niepełnosprawnych oraz stworzone specjalnie dla nich programy szkoleniowe online. Tutaj szczególny nacisk został położony na dostosowanie do ich potrzeb. Dotyczyło to głównie alternatywnych form pracy (stanowisko w telemarktingu, praca przez internet czy tez niepełny wymiar godzin pracy).

W ramach nowej puli dotacji przewidzianych na lata 2007-2015 takie działania są kontynuowane. Dla osób niepełnosprawnych kierowane jest wielowymiarowe wsparcie w edukacji, szkoleń, wyrównywania szans na rynku pracy oraz integracji w społeczeństwie. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pula ta wynosi około 3 miliardów euro. Z tych właśnie funduszy unijnych promowane są i będą w przyszłości elastyczne i innowacyjne formy zatrudnienia oraz równy dostęp do szkolnictwa. Najważniejsza jest jednak promocja integracji społecznej, która ciągle jeszcze jest olbrzymim problemem wśród osób niepełnosprawnych.